בית פרטי בבית יצחק

צילום: אלעד שריג

עיצוב: נעמי אשל

לקבלת קטלוג המטבחים 2021 לעיונך בזמנך הפנוי